آب 26, 2015, category: Misc
Ja Jahwe, ustami mojego syna i Proroka Raela kieruje to przesłanie do narodu żydowskiego.

Zdradziliście wszystkie kluczowe wartości Judaizmu kradnąc ziemie i domy, które do was nie należały, a przede wszystkim nie przestrzegaliście mojego najważniejszego przykazania: „Nie zabijaj”. Zgromadziliście broń nuklearną, zdolną do unicestwienia milionów istnień i mogącą zapoczątkować kolejną wojnę światową, która zniszczyłaby całe nasze dzieło Stworzenia.

Skutkiem czego, nasza protekcja udzielona Izraelowi z dniem dzisiejszym zostaje wycofana. Proszę wszystkich prawdziwych Żydów, by jak najszybciej opuścili ziemię Palestyńską.

Udzieliliśmy ochrony Izraelowi w nadziei, że wartości Judaizmu oparte na szacunku i rozsądku sprawią, że kraj ten pozwoli powrócić Palestyńczykom do swoich domów i na swoje ziemie, tworząc wielorasowe i wielokulturowe państwo, które byłoby przykładem dla całej Ludzkości oraz duchową inspiracją dla trzech wielkich religii monoteistycznych. Jak i budowa Ambasady, czyli Trzeciej Świątyni, do której powrócilibyśmy.

Zamiast tego, „lud o sztywnym karku”, który uchronił się przed nazistowskim ludobójstwem i zagładą w obozach koncentracyjnych, przyjął jeszcze bardziej zatwardziałą postawę. Wzgardził naszym Prorokiem i jego prośbami o wybudowanie Ambasady; stworzył obozy koncentracyjne dla Palestyńczyków, którym uprzednio skonfiskował ziemie i domy; zbombardował Strefę Gazy. I ma nawet plany ostatecznego rozwiązania kwestii Palestyńskiej poprzez ludobójstwo.

Dlatego nasza protekcja zostaje wycofana a prawdziwi Żydzi są ponownie skazani na diasporę. Na życie pośród innych narodów Ziemi, odmawiając przy tym służby wojskowej każdemu krajowi i wzbogacając inne narody swoim geniuszem i kreatywnością.

Jedynymi prawdziwymi Żydami są oczywiście anty-syjoniści i gratulujemy tym religijnym Żydom, którzy odrzucili syjonizm i opuścili już Izrael.

Raelianie są obecnie prawdziwymi Żydami. Jedynymi, którzy pragną fizycznie wznieść Ambasadę by uczcić nasz powrót w miejscu, które nie zostało nikomu zagrabione. Prosimy wszystkich Żydów by opuścili Izrael tak szybko, jak to jest możliwe i przyjęli Raelianizm. By wspierali Palestyńczyków, będących w istocie najbliższymi potomkami żydowskimi, którzy przeszli na Islam bardzo dawno temu. Z odrazą patrzymy na zbrodnię jak obecny naród żydowski będący mieszanką ludności napływającej z Europy, masakruje prawdziwych żydowskich potomków, którzy żyli w Izraelu od czasów biblijnych.

Rozejdźcie się po całym świecie, by dzielić się z innymi narodami wspaniałymi wartościami raeliańskiego judaizmu. Judaizmu pokoju, tolerancji i antyrasizmu. Judaizmu globalnemu, zmierzającemu do zjednoczenia wszystkich narodów na Ziemi pod egidą Rządu Światowego. Judaizmu odrzucającego zbrojenia, dążącego do natychmiastowego i bezwarunkowego wyeliminowania Broni Masowego Rażenia (BMR). Judaizmu wspierającego naukę, promującego genetykę i eksplorację kosmosu. W końcu, judaizmu dążącego do wybudowania Trzeciej Świątyni, naszej Ambasady, do której oficjalnie powrócimy by trwale wspierać pokój pomiędzy wszystkimi ludźmi. Do miejsca, gdzie powrócą wszyscy Prorocy, by mogli świadczyć swoją obecnością i przez to obalić wszelkie mity, które zostały wykreowane przez dzielące ludzkość religie.

Żydzie, opuść Izrael tak szybko, jak jest to możliwe i "nie oglądaj się za siebie", jeśli nie chcesz być "zamieniony w słup soli", jak było to udziałem ludzi z Sodomy i Gomory. Wesprzyj przepowiedzianego Mesjasza: Raela.

Pokój na Ziemi ludziom dobrej woli!

طباعة الصفحة
إذهب للصفحة  1 2 3 4 5 ... 10 11 12